Brother LC-980

Brother LC-980 Value Pack, LC980 (LC980VALBP)

Brother LC-980 Value Pack, LC980 (LC980VALBP)

Originální cartridge Brother LC-980 Value Pack, LC980 (LC980VALBP), barva černá / azurová / purpurová / žlutá (black / cyan / magenta / yellow), výtěžnost 1 x 300 + 3 x 260 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-257CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: black / cyan / magenta / yellow
Výtěžnost: 1 x 300 + 3 x 260 stran

Brother LC-980BK, LC980BK

Brother LC-980BK, LC980BK

Originální cartridge Brother LC-980BK, LC980BK, barva černá (black), výtěžnost 300 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-257CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: black
Výtěžnost: 300 stran

Brother LC-980C, LC980C

Brother LC-980C, LC980C

Originální cartridge Brother LC-980C, LC980C, barva azurová (cyan), výtěžnost 260 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-257CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: cyan
Výtěžnost: 260 stran

Brother LC-980M, LC980M

Brother LC-980M, LC980M

Originální cartridge Brother LC-980M, LC980M, barva purpurová (magenta), výtěžnost 260 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-257CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: magenta
Výtěžnost: 260 stran

Brother LC-980Y, LC980Y

Brother LC-980Y, LC980Y

Originální cartridge Brother LC-980Y, LC980Y, barva žlutá (yellow), výtěžnost 260 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-257CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: yellow
Výtěžnost: 260 stran