Brother LC-1000

Brother LC-1000 Value Pack, LC1000 (LC1000VALBP)

Brother LC-1000 Value Pack, LC1000 (LC1000VALBP)

Originální cartridge Brother LC-1000 Value Pack, LC1000 (LC1000VALBP), barva černá / azurová / purpurová / žlutá (black / cyan / magenta / yellow), výtěžnost 1 x 500 + 3 x 400 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: black / cyan / magenta / yellow
Výtěžnost: 1 x 500 + 3 x 400 stran

Brother LC-1000BK, LC1000BK

Brother LC-1000BK, LC1000BK

Originální cartridge Brother LC-1000BK, LC1000BK, barva černá (black), výtěžnost 500 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, FAX-1355, FAX-1360, FAX-1460, FAX-1560, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: black
Výtěžnost: 500 stran

Brother LC-1000C, LC1000C

Brother LC-1000C, LC1000C

Originální cartridge Brother LC-1000C, LC1000C, barva azurová (cyan), výtěžnost 400 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: cyan
Výtěžnost: 400 stran

Brother LC-1000M, LC1000M

Brother LC-1000M, LC1000M

Originální cartridge Brother LC-1000M, LC1000M, barva purpurová (magenta), výtěžnost 400 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: magenta
Výtěžnost: 400 stran

Brother LC-1000Y, LC1000Y

Brother LC-1000Y, LC1000Y

Originální cartridge Brother LC-1000Y, LC1000Y, barva žlutá (yellow), výtěžnost 400 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: yellow
Výtěžnost: 400 stran