Brother LC-1100

Brother LC-1100 Value Pack, LC1100 (LC1100VALBP)

Brother LC-1100 Value Pack, LC1100 (LC1100VALBP)

Originální cartridge Brother LC-1100 Value Pack, LC1100 (LC1100VALBP), barva černá / azurová / purpurová / žlutá (black / cyan / magenta / yellow), výtěžnost 1 x 450 + 3 x 325 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-185C, DCP-383C, DCP-385C, DCP-387C, DCP-395CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: black / cyan / magenta / yellow
Výtěžnost: 1 x 450 + 3 x 325 stran

Brother LC-1100BK, LC1100BK

Brother LC-1100BK, LC1100BK

Originální cartridge Brother LC-1100BK, LC1100BK, barva černá (black), výtěžnost 450 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-185C, DCP-383C, DCP-385C, DCP-387C, DCP-395CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: black
Výtěžnost: 450 stran

Brother LC-1100BK Twin Pack, LC1100BK (LC1100BKBP2)

Brother LC-1100BK Twin Pack, LC1100BK (LC1100BKBP2)

Originální cartridge Brother LC-1100BK Twin Pack, LC1100BK (LC1100BKBP2), barva černá / černá (black / black), výtěžnost 2 x 450 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-185C, DCP-383C, DCP-385C, DCP-387C, DCP-395CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: black / black
Výtěžnost: 2 x 450 stran

Brother LC-1100C, LC1100C

Brother LC-1100C, LC1100C

Originální cartridge Brother LC-1100C, LC1100C, barva azurová (cyan), výtěžnost 325 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-185C, DCP-383C, DCP-385C, DCP-387C, DCP-395CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: cyan
Výtěžnost: 325 stran

Brother LC-1100HYBK, LC1100HYBK

Brother LC-1100HYBK, LC1100HYBK

Originální cartridge Brother LC-1100HYBK, LC1100HYBK, barva černá (black), výtěžnost 900 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: black
Výtěžnost: 900 stran

Brother LC-1100HYBK Twin Pack, LC1100HYBK (LC1100HYBKBP2)

Brother LC-1100HYBK Twin Pack, LC1100HYBK (LC1100HYBKBP2)

Originální cartridge Brother LC-1100HYBK Twin Pack, LC1100HYBK (LC1100HYBKBP2), barva černá / černá (black / black), výtěžnost 2 x 900 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: black / black
Výtěžnost: 2 x 900 stran

Brother LC-1100HYC, LC1100HYC

Brother LC-1100HYC, LC1100HYC

Originální cartridge Brother LC-1100HYC, LC1100HYC, barva azurová (cyan), výtěžnost 750 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: cyan
Výtěžnost: 750 stran

Brother LC-1100HYM, LC1100HYM

Brother LC-1100HYM, LC1100HYM

Originální cartridge Brother LC-1100HYM, LC1100HYM, barva purpurová (magenta), výtěžnost 750 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: magenta
Výtěžnost: 750 stran

Brother LC-1100HY Rainbow Pack, LC1100HY (LC1100HYRBWBP)

Brother LC-1100HY Rainbow Pack, LC1100HY (LC1100HYRBWBP)

Originální cartridge Brother LC-1100HY Rainbow Pack, LC1100HY (LC1100HYRBWBP), barva azurová / purpurová / žlutá (cyan / magenta / yellow), výtěžnost 3 x 750 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: cyan / magenta / yellow
Výtěžnost: 3 x 750 stran

Brother LC-1100HY Value Pack, LC1100HY (LC1100HYVALBP)

Brother LC-1100HY Value Pack, LC1100HY (LC1100HYVALBP)

Originální cartridge Brother LC-1100HY Value Pack, LC1100HY (LC1100HYVALBP), barva černá / azurová / purpurová / žlutá (black / cyan / magenta / yellow), výtěžnost 1 x 900 + 3 x 750 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: black / cyan / magenta / yellow
Výtěžnost: 1 x 900 + 3 x 750 stran

Brother LC-1100HYY, LC1100HYY

Brother LC-1100HYY, LC1100HYY

Originální cartridge Brother LC-1100HYY, LC1100HYY, barva žlutá (yellow), výtěžnost 750 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: yellow
Výtěžnost: 750 stran

Brother LC-1100M, LC1100M

Brother LC-1100M, LC1100M

Originální cartridge Brother LC-1100M, LC1100M, barva purpurová (magenta), výtěžnost 325 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-185C, DCP-383C, DCP-385C, DCP-387C, DCP-395CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: magenta
Výtěžnost: 325 stran

Brother LC-1100Y, LC1100Y

Brother LC-1100Y, LC1100Y

Originální cartridge Brother LC-1100Y, LC1100Y, barva žlutá (yellow), výtěžnost 325 stran A4 při 5% pokrytí. Pro tiskárny Brother DCP-185C, DCP-383C, DCP-385C, DCP-387C, DCP-395CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W

Cena s DPH3 215 Kč
Detail
Barva: yellow
Výtěžnost: 325 stran